Com calcular la potència energètica necessària per escalfar la teva llar?

Les estufes de llenya són una font de calor tradicional i acollidora que pot ser una alternativa eficient i econòmica als sistemes de calefacció central. Tanmateix, per aprofitar-ne al màxim el potencial, és crucial triar una estufa amb la potència adequada per al seu espai.

En aquest article, us guiarem a través del procés de calcular la quantitat d’energia que necessites per escalfar el teu espai de forma eficient amb una estufa de llenya.

Factors a considerar

Per determinar la potència ideal de l’estufa, cal tenir en compte diversos factors:

 1. Volum de l’espai:

Mesura el llarg, ample i alt de l’habitació que vols escalfar. Multiplica aquests valors per obtenir el volum en metres cúbics (m³).

 1. Nivell d’aïllament:

L’aïllament té un paper crucial en l’eficiència energètica. Un bon aïllament redueix la pèrdua de calor, cosa que significa que cal menys energia per escalfar l’espai.

Bon aïllament: 0.07 kW/m³
Aïllament mitjà: 0.1 kW/m³
Mal aïllament: 0.15 kW/m³

 1. Clima local:

Les condicions climàtiques de la teva zona influeixen en la quantitat denergia necessària per mantenir una temperatura confortable. En climes més freds, es requerirà una estufa de més potència.

 1. Eficiència de l’estufa:

Les estufes de llenya varien en la seva eficiència energètica. Busqueu una estufa amb un alt rendiment (superior al 70%) per optimitzar el consum de llenya.

Càlcul de la Potència Necessària

Amb els factors esmentats al cap, pots calcular la potència de l’estufa (en kW) utilitzant la fórmula següent:

Potència (kW) = Volum (m³) x Factor dʻaïllament x Factor climàtic

Exemples:

Exemple 1:

Habitació de 20 m² amb 3 metres d’alçada, bon aïllament i clima temperat:

 • Volum = 20 m² x 3 m = 60 m³
 • Factor d´aïllament = 0.07 kW/m³
 • Factor climàtic = 1 (clima temperat)
 • Potència = 60 m³ x 0.07 kW/m³ x 1 = 4.2 kW

En aquest cas, es recomana una estufa de llenya amb una potència de 4,2 kW per escalfar eficientment l’habitació.

Exemple 2:

Habitatge de 100 m² amb 2.5 metres d´alçada, aïllament mitjà i clima fred:

 • Volum = 100 m² x 2.5 m = 250 m³
 • Factor d’aïllament = 0.1 kW/m³
 • Factor climàtic = 1.5 (clima fred)
 • Potència = 250 m³ x 0.1 kW/m³ x 1.5 = 37.5 kW

Per a un habitatge daquestes característiques, es necessitaria una estufa de llenya amb una potència de 37.5 kW o superior.

Recomanacions addicionals

Calcular la quantitat d’energia necessària per escalfar el vostre espai amb una estufa de llenya us permet escollir l’estufa amb la potència adequada per a les vostres necessitats. En considerar els factors esmentats i fer el càlcul de forma precisa, podràs gaudir d’un ambient càlid i confortable durant l’hivern, optimitzant el consum de llenya i l’eficiència energètica de casa teva.

About the Author

You may also like these