Avís Legal

Titularitat de la Pàgina Web

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç s’informa a l’usuari que la pàgina web és titularitat de QDQ MEDIA, S.A.U. amb CIF A81745002, domicili a Madrid, Passeig de la Castellana 81, 15è, 28046 de Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al Tom 12.171, Llibre 0, Foli 131, Secció 8a, Full M- 192.360, inscripció la vigència del contracte subscrit amb l’ANUNCIANT METALLS LLANCA, SL, NIF/ CIF: B55060370, amb adreça al c/ Camprodon, 2 17490 Llançà Girona , el qual és responsable únic i exclusiu en relació a la veracitat de la informació continguda a la pàgina web quant als textos, fotografies, logotips, cupons, productes, serveis i imatges visualitzades.
Condicions d’ús

L’accés a aquesta pàgina web atribueix la condició d’USUARI, que accedeix voluntàriament a aquest lloc web. El mer accés no implica l’establiment de cap mena de relació comercial entre l’USUARI i l’ANUNCIANT o QDQ MEDIA, S.A.U. La informació subministrada a la pàgina web té com a finalitat facilitar el coneixement per part dels usuaris de les activitats i dels serveis que presta l’ANUNCIANT, qui es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment totes les modificacions, variacions, supressió o cancel·lacions de els continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri necessària per a la prestació dels serveis. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis, per la qual cosa es recomana a l’USUARI que llegeixi aquest Avís Legal tantes vegades com accedeixi a la web.
Ús indegut

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, comprometent-se a fer un bon ús de la pàgina web i aportar informació veraç i lícita, i no es permet conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

La utilització de certs serveis o sol·licituds a l’ANUNCIANT estaran condicionades a l’emplenament previ del corresponent formulari de recollida de dades. A aquests efectes, l’USUARI serà responsable de la informació falsa o inexacta que pogués realitzar o comunicar i dels perjudicis que causi a l’ANUNCIANT i al responsable de la web si escau.

QDQ MEDIA, S.A.U. i l’ANUNCIANT es reserven el dret a denegar o retirar l’accés a la web a aquells USUARIS que incompleixen les condicions i obligacions de la present pàgina web.
Exclusió de garanties i responsabilitat

QDQ MEDIA, S.A.U. i l’ANUNCIANT no es responsabilitzen del mal ús que es realitzi dels continguts de la pàgina web.

No obstant això, tant QDQ MEDIA, S.A.U. com l’ANUNCIANT declaren que han adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.
Enllaços

En el cas que al lloc web es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d’Internet, QDQ MEDIA, S.A.U. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts, no assumint en cap cas cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè.
Propietat intel·lectual i industrial

El Copyright, disseny i creació de la pàgina web és titularitat de QDQ Media. L’accés gratuït no implica altres drets o llicències per a reproducció i/o distribució sense la prèvia autorització expressa del propietari, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense autorització prèvia, l’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial .

Les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d’aquesta pàgina web estan protegits per lleis de propietat industrial i intel·lectual. La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzat dels codis font, dels algorismes incorporats o de la base de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de totes les accions judicials que corresponguin en dret .
Política de privadesa i protecció de dades

QDQ MEDIA, S.A.U. no és Responsable de la recollida de dades d’aquest lloc web, ni serà l’encarregat del tractament. En virtut del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament UE 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia l